İŞLETME BÖLÜMÜ

Hızla gelişen rekabetçi dünyada yaratıcı bilgi üretebilen, ürettiği bilgiyi değere dönüştürüp yönetebilen ve küreselleşen dünyanın sunduğu olanaklardan en iyi şekilde yararlanabilen bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda programımız, ulusal ve uluslar arası piyasadaki değişen şartları dikkate alarak hazırlanmıştır. İşletme Bölümü öğrencilerimiz, bölümde eğitime başladıkları andan itibaren, içinde bulundukları çağın karmaşık ve her geçen gün büyüyen kamu ve özel kuruluşlarında başarılı olabilmek için bilgilerini ve becerilerini sürekli geliştirme olanağı bulurlar.

Bölümümüz, kitle iletişim araçlarında yaşanan gelişmelerle birlikte küreselleşen dünyada üstün bilgi ve yeteneklerle donatılmış, analitik düşünebilen, sosyal yönü güçlü, yabancı dil bilgisi yüksek, yeni bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin ve yetkin olarak kullanabilen, özgüvenli “İşletmeciler” mezun etmeyi amaçlar. Lisans eğitim programımız modern işletmecilik anlayışı içerisinde, ülkemizin içinde bulunduğu rekabet koşulları ve ticaret hayatı dikkate alınarak hazırlanmış, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek yöneticiler yetiştirmeyi öncelik edinir. 

İşletme Bölümü’nde öğrencilerimiz, işletmelerin üretim, araştırma ve geliştirme (AR&GE), pazarlama, insan kaynakları, muhasebe ve finans gibi doğrudan yürüttükleri faaliyetler hakkında nitelikli ve derinlemesine bir öğrenim görürler; ayrıca ekonomi, hukuk ve sosyoloji gibi alanlara ait temel dersler ile sosyal olayları farklı perspektiflerden kavrayabilecekleri derslere katılabilirler.  Bu sayede mezunlarımız, hem özel sektör hem de kamu kurumlarında ve kuruluşlarında çalışma fırsatları bulabilirler.